صفحه اول

حقيقتی که همه ميدانند ولی تا کنون کمتر کسی آنرا  بر زبان مى آورد:

رژيم ايران قلب تپنده تروريسم در جهان است

در سال 1979 وقتی در ایران بر علیه دیکتاتور نظامی شاه قیامهای مردمی صورت گرفت و وقتی سرکوبهای تظاهرات به شکست روبرو شد سران هفت کشور جهان در گوادلوپ کنفرانسی برگزار کردند که در آن جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا گزارشی از اوضاع ایران و موقعیت بسیار ضعیف شاه به دیگر سران کشورهای صنعتی داد در آنزمان گزارشاتی از مذاکرات خمینی و اطرفیانش به کنفرانس داده شد و در نتیجه خمینی بعنوان کسی که بدلایل ضد کمونیست بودنش مانعی برای نفوذ شوروی به ایران است مورد تائید قرار گرفت و بناگاه رسانه های مختلف و خبرگزاریهای جهان او را در صدر اخبار و گزارشات خود بردند و بدین ترتیب این کنفرانس یکی از ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین نيروهاى سياسى و به تبع آن قشرهاى  وابسته به آن را در جامعه ايران تقويت كرد. 

چند ماهی نگذاشت که این اولین جریان ارتجاعی و بنیادگرا به گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر دست زد و با پرورش تروریستها  و آموزشهای مختلف سیاسی ، ایدئولوژی و نطامی در کشورهای مختلف جهان از افغانستان ،  عراق ، کویت ، عربستان سعودی تا اردن ، سوریه و لبنان مصر و سرزمینهای فلسطین تا الجرایر و مراکش و بسیاری از کشورهای دیگر جهان مانند فیلپین تا اندونزی دست به  عمليات   تروريستى و گسترش تروریسم در جهان زد.

با اینکه برای دنیای غرب این مسئله مخفی نمانده بود ، کشورهای غربی بدلایل مختلف از جمله  منافع اقتصادی باز به یک اشتباه وحشتناک دست زدند و این قلب تپنده تروریسم در جهان را تقویت کردند.

این رژیم برسه پا یه حکومت خود را بر سر کار نگه میداشت

سرکوب اپوزیسیون در داخل کشور بطور گسترده

ترور نیروهای اپوزیسیون در خارج  کشور

تشویق ، آموزش سیاسی ، ایدئولوژی جریانات ترویستی بنیادگرا ( در بیش از 14 پادگان در ایران اینگونه آموزشها داده میشود.)

در کشور های غربی باوجود اطلاعات دقیق سازمانهای امنیتی و ضد جاسوسی بدلیل مماشات دولتهای مربوطه و سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک  زمینه تروریسم و تشویق آن فراهم گردید. چندین بار قاتلین در اروپا دستگیر شدند اما به جای تحویل به مقامات قضایی به ایران برگردانیده شدند و این تروریستها بعنوان قهرمانان مورد استقبال همفکران خود شدند. این مسئله باعث تشویق دیگر تروریستها میگردید و نشان از اینکه آنها خیلی از کارها را خواهند کرد. این روش برخورد با تروریستها اعزامی تهران که البته از ملیتهای مختلفی بودند ، یکی از دلایل تدارک بزرگتر برای عملیات بزرگتر میبود.

با اینکه دنیا شاهد آن بود که این رژیم  در کوتاه مدت ترین زمان مشروعیت مردمی خود را از دست داد و برای ماندن  بر مسند قدرت به تیراندازی به تظاهرات مسالمت آمیز مردمی و کشتار روشنفکران و آزادیخواهان پرداخت و در حالیکه تنفر مردم جهان را برانگیخت اما مورد حمایت کشورهای غربی جهان قرار گرفت و حتی تکنولوژی پیشرفته مختلف و از جمله کشتار جمعی به این رژیم خطرناک داده شد.

اما این رژیم با سیاستهای بسیار موذیانه توانست سازمان سیا را در مورد سلاحهای کشتار جمعی عراق بفریباند و دشمن همسایه اش صدام حسین را در جهت مقاصد کشور کشایانه اش از سر  راه بردارد.  امروزه به اعتراف همه مقامات عراقی و آمریکایی این رژیم ایران است که با تمام امکانات خود سعی در بهم زدن اوضاع عراق میکند و ثبات عراق برای این رژیم بدترین پیامدها را بدنبال خواهد داشت. رفسنجانی یکی از قدرتمندترین افراد این رژیم که از آن در غرب مدتها بعنوان مدره یاد میشد و در سیاستگذاری نقش تعیین کننده دارد علنا اعلام کرد که نباید گذاشت آمریکا در عراق موفق گردد و گرنه پیامدهای بدی را برای ما بدنبال خواهد داشت.

امروزه طبق تحقیقات گسترده کشورهای مختلف و آژانس بين المللي انرژي اتمي ،  ایران در حال دستیابی به سلاح اتمی میباشد و سخنگویان دولت آمریکا زمان رسیدن به این سلاح خوفناک را بسیار کوتاه مدت میدانند. رژیم ملاها با هوشیار بسیار مزورانه ای به دنبال يافتن وقت میباشد. این سیاست و تاکتیکهای رژیم با در نظر گرفتن اینکه تمام قرار دادها و قولهایی که این رژیم به طرفین مذاکرات میدهد برای رسیدن به مقصد اصلی میباشد یعنی بدست آوردن بمب اتمی!!!!

این برای دنیا یکی از بزرگترین خطرهای ممکنه بشمار میرود که چنین رژیمی با شبکه گسترده از سازمانهای مختلف تروریستی در جهان به چنین سلاح کشنده ایی مسلح گردد.

 

 

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=