صفحه اول
گزارشي از سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا عليه ايران

 ارائه گزارشی از سوی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در باره فعالیت های نظامی- هسته ای رژیم خمینی  موجب دم جنبانی بیش از پیش دم ها و دنبالچه های رژیم جنایتکار آخوندی بویژه در خارج از کشور شده است.

سایت های اینترنتی گله های توده ای- اکثریتی، بصورت فله ای این گزارش را چاپ نمودند و با تیترهای تهوع آور و قرض گرفته از سایتهای اینترنتی رژیم و بویژه سایت های وزرات اطلاعات، این گزارش را همانند سران جنایتکار رژیم آخوندی و از جمله پاسدار هزارتیر محمود احمدی نژاد، یک پیروزی برای ایران و مردم ایران!! توصیف نمودند.

به این دم و دنبالچه ها باید گفت:

 

یک:

 این گزارش نه تنها هیچ پیروزی برای رژیم جنایتکار فرمانروا بر میهنمان در پی نداشت که شکستی بزرگ برای سران رژیم خمینی می باشد.

سران رژیم علیرغم همه ی عربده کشی هایشان در باره ی پیشبرد برنامه های هسته ای، در پی حمله ی نیروهای متقفین به افغانستان و در پی آن حمله ی نیروهای چند ملیتی به عراق در سال 2003 ، مانند موش به سوراخ خزیده، حداقل به اعتراف خودشان، برنامه های تولید سلاح هسته ای را متوقف نمودند. سران رژیم دیدند که جامعه ی جهانی با آنها سر شوخی ندارد.

سران رژیم جنایتکار خمینی با تایید گزارش ارائه  شده از سوی سازمان های اطلاعاتی آمریکا، عملا به همه ی آنچه که در باره ی نظامی بودن برنامه ی هسته ای رژیم تا کنون گفته شد، اعتراف نمودند.

دو:

 همه شواهد نشان می دهد که عالی رتبه ترین ماموران سیاسی –امنیتی رژیم خمینی در تهیه ی این گزارش با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا همکاری لازم را نمودند. درست در هنگامی که یک جناح جنایتکار رژیم علیه جناح جنایتکار دیگر عربده می کشید و آن جناح را به دادن اطلاعات به غرب در باره ی برنامه های هسته ای رژیم متهم می نمود، تمامیت رژیم توسط عالی رتبه ترین مامور خود، آخرین اطلاعات در باره ی برنامه های هسته ای رژیم را به سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ارائه نمود. بیهوده نبود که پاسدار  علی لاریجانی دو روز پیش از افشای گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، عملا به وجود این گزارش اعتراف نمود.

سه:

آژانس بین المللی انرژی اتمی درچهار سال گذشته به جهانیان دروغ گفت، آنگاه که محمد البرداعی همواره بر صلح آمیز بودن برنامه های اتمی رژیم تاکید می کرد. البرادعی در مصاحبه ای در برزیل عنوان داشت:

"حقانیت ایران با انتشار این حقیقت که ایرانیان در زمینه ی برنامه ی سلاح اتمی حتی دستکم طی چند سال گذشته فعالیت نداشته اند،آشکارا تایید شد."

البرادعی که در این مصاحبه "آهی از سر راحتی کشید"، در پی ارائه گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در باره ی برنامه های اتمی رژیم ، به دلیل سالها دروغ گفتن به جامعه ی جهانی،  حداقل کاری که باید بکند این است که فورا از سمت خود استعفا دهد. 

چهار:

در پی ارائه گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در باره ی برنامه های نظامی – اتمی رژیم خمینی، سران رژیم و دم و دنبالچه های آن، بویژه در خارج ازکشور شاید بتوانند اندکی آسوده بخوابند.اما ماهیت رژیم جنایتکار خمینی این است که  از برنامه های تولید سلاح هسته ای دست برنخواهد داشت، و سران آن برای حفظ رژیم به هر عملی ودر وهله ی نخست مجهز نمودن خویش به سلاح اتمی دست خواهند یازید.

پنج:

رژیم جنایتکار خمینی با داشتن سلاح اتمی و یا بدون آن، وقوع جنگ خارجی علیه این رژیم و یا بدون این جنگ، سرنگون خواهد شد. کافی است مماشاتگران با این رژیم تنها اندکی از مماشات خویش دست بردارند، چشمان خویش را بروی جنایاتی که هر روز در میهنمان از سوی این رژیم  و بر علیه مردم ما صورت می گیرد نبندند و از مبارزات مردم ایران بر علیه این رژیم خونریز پشتیبانی نمایند. آنگاه خواهیم دید  چه کسی آهی از سر راحتی خواهد کشید:

رژیم جنایتکار خمینی و دم و دنبالچه های آن و یا مردم قهرمان ؟ 

 

 

 

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=