صفحه اول


 

در جمهوری جنایت و فساد آخوندها 
چه خبر است

ورود روزانه 400 دخترفراری به خانه های فساد

آمار دختران فراری تهران از مرز 15 در صد گذشت

تهران با روزی 4500 ميليون تومان معامله مواد مخدر!

اكبر تاجيك راد، مقام و مسئوليتش در جمهوری اسلامی اعلام نشده اما اطلاعاتی كه دارد نشان می دهد، در جريان بسياری از مسائل مربوط به خانه های عفاف، فرار دختران، صيغه خانه و بقيه امور مربوط به اين نوع مسائل هست.

او در مصاحبه با يكی از خبرگزاری های تازه تاسيس جمهوری اسلامی كه متمايل به جناح راست و طرفدار برپائی صيغه خانه و خانه عفاف است(خبرگزاری فارس) گفت:

 

اگر گذاشته بودند خانه هاى عفاف راه اندازی شود ٥٠ درصد از فساد در جامعه كاهش يافته بود! اگر طرح خانه‌‏هاى عفاف اجرا مي‌‏شد با معضل فساد خانه به خانه مواجه نمي‌‏شديم.

افزايش ١٥ درصدى فرار دختران در تهران دليل پافشاری من بر ضرورت برپائی خانه های عفاف است! با برپائی اين خانه ها، بزه و صيانت جنسى و مسئله زنان خيابانى را مي‌‏تواند ساماندهى كرد.

طرح خانه عفاف با جنجالی بزرگ همراه شد و فعاليت آشكار آن متوقف شد و صيغه خانه اينترنتی كه اخيرا و همزمان با بستن سايت های سياسی اينترنتی راه اندازی شده بود نيز فعاليت علنی خود را متوقف ساخت. در نخستين روزهای فعاليت صيغه خانه اينترنتی صدها زن در آن ثبت نام كرده بودند.

هر روز 400 دختر فراريوارد خانه‌های فساد كشور می شوند

امام جمعه ساوه نيز در همين روزها اعلام كرد كه بنا بر گزارشی كه به دستش رسيده ، روزانه 400 دختر فراری در كشور وارد خانه‌های فساد مي‌شوند. امام جمعه ساوه نگفت اين آمار را از كجا بدست آورده اما از آنجا كه بولتن های محرمانه حكومتی توسط شورای ائمه جمعه دراختيار امام جمعه ها قرار می گيرد و گهگاه آمارهای اينچنينی نيز در آن ها يافت می شود، منبع خبری امام جمعه ساوه بايد يكی از همين بولتن ها باشد. نه تاجيك راد و نه امام جمعه ساوه هيچكدام نگفتند كه اين فساد و فحشای باور نكردنی، كه اعتياد به مواد مخدر آن را كامل می كند، حاصل فقر و آن تبليغات و مقررات اسلامی است كه دو دهه بر جامعه ايران تحميل شد و همچنان ادامه دارد.

حجم پول در گردش مواد مخدر

روزنامه همشهری پيش از آنكه يك سردبير حزب الهی را شهردار حزب الهی جديد تهران برسر آن بگمارد از قول معاون رئيس جمهور نوشت: حجم پول در گردش مواد مخدر تهران روزانه 4500 ميليون تومان است.

منبع  http://www.ettelaat.net

 

 

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=